fbpx

ตารางสอน Booth Camp Online จากเหล่า Influencer

ในส่วนของตารางการสอนภายในงาน Booth Camp Online ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนหน้าใหม่ที่จะ ได้ เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ต่างๆมากมาย จากประเด็นน่าสนใจที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ สามารถเขียนเป็นเรื่องราวที่ต่อยอดผลงานที่ใช้ทำงานจริงได้ในอนาคต ซึ่งมาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงใน ด้านการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ สำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่

ติดตามข่าวสารได้ที่

Facebook: Save Zone, No New Face
Youtube: Save Zone No New Face
Instagram: save.zone.no.new.face
Twitter: Save Zone, No New Face

เทคนิคการถ่ายวิดีโอ