fbpx

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการ

15

มิ.ย.

เปิดรับสมัครประกวดคลิปวิดีโอ YouthTubers 2020

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ YouthTubers 2020 ผ่านเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com

23

มิ.ย.

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการ YouthTubers 2020

แถลงข่าวจัดพิธีเปิดโครงการ YouthTubers 2020 อย่างเป็นทางการ

31

ก.ค.

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด

ปิดรับสมัครและส่งผลงานผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ YouthTubers 2020

06

ส.ค.

ประกาศผลรอบคัดเลือก 40 ทีม

คณะกรรมการตัดสินผลงาน และประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 40 ทีม

28

ส.ค.

ปิดรับการส่งผลงานรอบสุดท้าย

ปิดรับการส่งผลงานรอบสุดท้ายของทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด

31

ส.ค.

ตัดสินผลงานผู้เข้าร่วมประกวดรอบสุดท้าย

คณะกรรมการตัดสินผลงาน ทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรอบสุดท้าย

02

ก.ย.

ประกาศผลทีมผู้ชนะการประกวด

ประกาศผล ทีมผู้ชนะโครงการ YouthTubers 2020 ผ่านเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com

09

ก.ย.

พิธีมอบรางวัล และพิธีปิด

กิจกรรม พิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการประกวดโครงการ YouthTubers 2020 และกิจกรรมพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการ